טיפים להתפטרות בדין מפוטר – מה עושים ואיך?

לפי החוק אדם הבוחר מרצונו להתפטר לא יהיה זכאי בקבלת תשלום הפיצויים מהמעסיק.

עם זאת, כדאי לדעת כי ישנם סיטואציות בהם אדם שהתפטר יחשב כמתפטר בדין מפוטר, ובסיטואציה זו יהיה זכאי בקבלת תשלום הפיצויים.

סיטואציות אלו מוגדרות בחוק ועל המתפטר לעמוד בכל הדרישות המנויות.

במאמר זה נפרט את המצבים בגינם תוכלו לזכות בקבלת פיצויים גם במקרה של התפטרות ולא פיטורין.

 

באלו מקרים ניתן לקבל פיצויים בגין התפטרות?

התפטרות בגין הרעת תנאי העבודה

בסעיף 11א לחוק פיצויי הפיטורים נקבע כי במידה ועובד בוחר להתפטר מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה בה הוא עובד, או בעקבות שינוי בנסיבות בעטין לא ניתן לדרוש מהמתפטר להמשיך בעבודתו.

 

התפטרות מחמת מצב בריאותי ירוד

סעיף 6 לחוק פיצויי הפיטורים קובע כי עובד המתפטר בעקבות מצב בריאותי שלו או של בן משפחתו המונע ממנו להמשיך לעבוד, יש לראות בפיטורים שלו כפיטורים הזכאים בקבלת פיצויים.

 

התפטרות בעקבות לידה, לצורך טיפול בילד

סעיף 7 לחוק פיצויי הפיטורים קובע כי עובדת הבוחרת להתפטר לצורך טיפול בתינוק, במהלך תשע החודשים שלאחר הלידה, יראו בהתפטרותה כזכאית בקבלת פיצויים. יש לציין כי סעיף זה יחול גם על אב הבוחר להתפטר מעבודתו לצורך טיפול בילד הנולד ובהתקיימות תנאים המפורטים בחוק.

 

התפטרות בעקבות מעבר דירה

סעיף 8 לחוק פיצויי פיטורים קובע כי בנסיבות מסוימות של מעבר דירה, יוכלו לראות את התפטרות העובד כזכאי בקבלת פיטורים:

מעבר בעקבות גירושין, או בעקבות נישואין.

מעבר ליישוב חקלאי או ליישוב באזור פיתוח כפי שמוגדר בסעיף 21ב לתקנות פיצויי פיטורים.

מעבר דירה מסיבות מוצדקות שונות, כדוגמת מעבר להתנחלות, מעבר בעקבות שינוי מקום עבודתו של בן הזוג ועוד.

 

התפטרות בעקבות גיוס לצבא או למשטרה

עובד המבקש להתפטר על מנת להתגייס לשירות משטרתי או צבאי, יוכרו פיטוריו כזכאי בקבלת פיצויי פיטורים.

 

סיום חוזה העסקה מידי המעסיק

סעיף 9 לחוק פיצויי פיטורים, קובע כי במקרה בו המעסיק בוחר שלא להאריך חוזה של עובד לתקופה קצובה, יוכר סיום החוזה כדין מפוטר והעובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים.

 

פטירת המעסיק

סעיף 4 לחוק פיצויי הפיטורים קובע כי עובד שעבודתו הסתיימה בעקבות פיטורי המעסיק, יהיה זכאי בקבלת פיצויים.

 

פטירת העובד

סעיף 5 לחוק פיצויי הפיטורים קובע כי עם מות העובד, פיצויו יועברו ליורשיו.

במידה וברצונכם להתפטר ועילת ההתפטרות עומדת באחת מהסיבות המנויות בחוק, או במידה ואתם רוצים להתפטר ובמקביל מתלבטים האם מגיע לכם פיצויים, מומלץ לעבור את התהליך בליווי עורך דין הנותן ייעוץ ומלווה בתהליך https://ddlaw.co.il/התפטרות-בדין-מפוטר. משמעות ליווי התהליך עם עורך דין היא הגדלת הסיכוי בקבלת כספי הפיצויים לאחר ההתפטרות.

 

פטיש

אולי יעניין אותך גם