נהג חדש – הכר את החוקים החלים עליך ורק עליך

רבות מתאונות הדרכים מתבצעות לצערנו על ידי נהגים חדשים. בעקבות זאת ובעקבות הרצון למגר את התופעה של תאונות הדרכים, החקיקה הישראלית חוקקה מספר סעיפים וחוקים החלים אך ורק על נהגים חדשים.

מדובר על עבירות חמורות שמתייחסים אליהם באופן משמעותי מאוד – מה שיכול לגרור סנקציות חריפות על העוברים עליהם. לכן חשוב מאוד להכיר את העבירות ובהתאם למאמצים לנהוג באופן החוקי והטוב ביותר – להעניק תשומת לב מיוחדת להם.

 

מי הוא נהג חדש?

על מנת להבין האם העבירות המדוברות חלות עלייך תחילה יש להבין מהו הסטטוס של נהג חדש. פקודת התעבורה מגדירה נהג חדש בתור נהג עד שנתיים מעת קבלת הרישיון שלו. מצב חוקי נוסף רלוונטי הוא המצב של נהג צעיר – נהג עד גיל עשרים וארבע.

 

מה הן העבירות המחמירות?

ישנן שתיים עשרה עבירות המכונות עבירות נהג חדש, עם זאת, חלקן פחות רווחות ולכן מאמר זה לא יתמקד בהן אלא בעבירות נהג חדש שבהן רוב הנהגים החדשים נתפסים.

 

נהיגה שלא בהלימה לתנאי הרישיון

כאשר נוהגים באופן השונה מן הכתוב בתנאי הרישיון – למשל נהיגה על כלי רכב אחר, נניח נהיגה על רכב כבד כאשר הרישיון הוא למכונית בלבד או נהיגה שלא בהתאם לסטטוס הליווי (נהיגה ללא מלווה כאשר ישנה חובת ליווי). מדובר בעבירה משמעותית ומסוכנת מאוד.

 

אי מתן זכות קדימה או ציות לרמזור

כפי שניתן להבין – אם חוצים ברמזור אדום או לא מעניקים זכות קדימה, מדובר במצב חמור. יש לכך שתי סיבות: הן מדובר בעבירות מסוכנות במיוחד והן אלו דברים שחשוב במיוחד לשים לב אליהם בזמן הנהיגה.

 

עקיפה כאשר ישנו איסור לעקוף

עקיפה בניגוד לחוקי התנועה יכולה לעלות בחיי אדם (למשל עקיפה כאשר ישנו קו לא מקווקו) והיא מפריעה מאוד לתפקוד הרווח של באי הכביש.

 

נהיגה מופרזת

המהירות המותרת איננה בגדר המלצה – כמו שרבים עלולים לחשוב. מדובר על קביעה מחושבת המתאימה לתנאי הדרך והכביש ולכן יש לציית להם.

 

הענישה המוטלת על הנהגים החדשים

הענישה המוטלת על הנהגים החדשים שעוברים על החוקים יכולה לכלול שלילה של הרישיון, דרישת בחינה מעשית ותיאורטית נוספת ומגבלות שונות – למשל האיסור להוציא רישיון למשך מספר שנים, סנקציה משמעותית שיכולה להקשות על חייהם של אנשים צעירים.

לכן, חשוב מאוד להיוועץ בעורך דין תעבורה המומחה בדינים הספציפיים האלו ובתקדימים השונים (מצבי עבר שבהם הרשיעו או לא הרשיעו בסיטואציות דומות, התקדים הוא בעל מעמד משפטי חשוב מאוד ששופטים לוקחים בחשבון כאשר הם פוסקים עונש כזה או אחר) – מדובר בבחירה משמעותית מאוד שמשפיעה על עתידם של הנהגים. רישום של עבירות תנועה עלול להיות בעייתי מאוד שכן בית המשפט בבואו לפסוק עונש מתייחס להיסטוריה התחבורתית.

נהג חדש

אולי יעניין אותך גם