ללמוד עוד על דמי היתר בנחלה- יש הרבה מה ללמוד

דמי היתר מהם, האם זה רלוונטי למקרה הפרטי שלכם? לא בטוחים?

אתם צריכים ללמוד עוד על דמי היתר בנחלה! הסכום שעל החוכר לשלם למנהל כתנאי למימוש זכויות בקרקע, שלא הוענקו לו לפי חוזה החכירה שבידו, בהתאם לנהלי מנהל מקרקעי ישראל. דמי היתר לתוספת בניה לכל מי שרוצה להרחיב את ביתו ולהמשיך לבנות. תשלומים אלה משולמים במקרים של תוספת בניה, שינוי יעוד של מגרש, פיצול מגרש ועוד..

יש לציין כי החלטה 1184 של מנהל מקרקעי ישראל, ביטלה את תשלום דמי ההיתר בגין תוספת בניה למגורים של בית מגורים קיים עד לשטח כולל של 240 מ"ר. הביטול אינו גורף ותלוי בתנאים הקבועים בהחלטה.

בדקו מהו השטח הכולל, והאם הוא עובר 240 מ"ר. מועצת מקרקעי ישראל  החליטה בישיבתה מיום כ"ב באייר תשע"ח, לעגן את זכויות השוכרים בישובים חקלאיים בחלקת המגורים. שוכר אשר יבחר להצטרף להסדר המפורט בהחלטה זו, יהיה זכאי לכך שבחלקת המגורים שהוא חוכר לא יחולו ההוראות הקיימות כיום בהסכמים מול רשות מקרקעי ישראל בדבר השבת קרקע לרשות במידה ומתקיים שינוי ביעודה של הקרקע.

 

האם גם לכם יש משק עזר?

משק עזר במושבים מהווה נכס מקרקעין מיוחד השונה בצורה משמעותית מנחלה, מבתים מקצועיים ומגרשי מגורים. הייחודיות של משק עזר נובעת מההיסטוריה הקשורה ליצירתם של משקי עזר בארץ עוד בהיווסדותם של המושבים. משק עזר מורכב ממגרש אחד, אשר שטחו נע בד"כ בין דונם אחד לחמישה דונם שלא כמו "נחלה".

לכן ניתן לבצע כיום פיצול משק עזר– משק עזר הוא משק אשר מיועד לבנייה של יחידת דיור אחת ולעיבוד חקלאי מצומצם אשר בדרך כלל כוללים עצי פרי, גני ירק, לולים לעופות ועוד גידולים כדוגמת אלה. "משק עזר" מוגדר בהחלטה מספר בצורה הבאה- "קרקע שהוחכרה או נמסרה למטרת משק עזר, הכוללת מגורים ועיבוד חקלאי ובלבד שקרקע אינה מהווה נחלה כהגדרתה בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל".  בהמשך מפורט כי הערכים בעבור פיצול מגרש ממשק העזר או שינויי ייעוד וניצול הופחתו לסך של 31% בהתאם למגזר העירוני.

בשטח המהוון אשר לא עולה על 2 דונם, ישולם בגין תוספות בניה בהתאם להוראות החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1500. ואילו במשק עזר לא מהוון ישולם בגין תוספות הבניה סך של 51 אחוזים.

במקרה בו מתקיים היוון על ידי קונה לאחר רכישה , הקונה יוכל לבקש להוון את הזכויות בתוך 90 ימים בלבד מהמועד שבו נרשמו על שמו הזכויות. כך הקונה ישלם את ההפרש בין דמי ההסכמה לדמי הרכישה מהונו הפרטי.

אבני חצץ גדולות

התייעצו אתנו!

חשוב להתייעץ עם שמאי מקרקעין המתמחה בתחום זה על מנת לא להפסיד כסף ולהבין מהו הצעד הנכון ביותר לעשות.  שמאי מקרקעין – שירותי שמאות וניהול מקרקעין עם ניסיון נרחב במיוחד של כ-20 שנה בתחום.

 

אולי יעניין אותך גם

מגני כבוד
כללי
מגיני הוקרה – למי זה מתאים?

מגיני הכבוד הוא מונח המשמש לתיאור אנשים המחויבים לשמור על ערכים ועקרונות מסוימים. ערכים אלה כוללים כנות, יושרה, אומץ ונאמנות. מגיני הכבוד הם אנשים שמוכנים

קרא עוד »