תיקון 190 לפקודת מס הכנסה – המדריך המלא

קיימות צורות שונות של קופות גמל

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה נועד לאפשר להפקיד לקופות הגמל כסף פנוי. התיקון מאפשר להפקיד כספי חיסכון פרטיים תוך הנאה משלל היתרונות של קופת הגמל ואפשרות למשיכת הכספים לאחר גיל 60. במדריך זה נבין מהם בכלל קופות גמל, מהו הרקע לתיקון 190, מהו התיקון, מה היתרונות של קופת הגמל ולמי מומלץ להשקיע אחרי התיקון.

 

קופות גמל, מה הכוונה?

קופת גמל היא מכשיר כלכלי המאפשר למשתמשים בה תכנית חיסכון לטווח בינוני – ארוך. בין המוצרים הקיימים במסגרת קופות הגמל נראה: גמל לתגמולים, קרן השתלמות, קרן מחלה, פיצויים ועוד. לרוב, כאשר מדברים על המונח קופת גמל, הכוונה היא קופת גמל לתגמולים שמשמעותה קופה, בה הכסף שנחסך עומד לרשות החוסך למשיכה בבת אחת בעת הגעת המועד בו על פי חוק הוא יכול למשוך את כספו. זאת בניגוד לקופת גמל לקצבה, ממנה הכספים יינתנו בתשלומים חודשיים החל מהמועד בו ישנה זכאות לקבלת התשלומים.

האדם המשקיע בקופת גמל יכונה "עמית", הוא יכול להיות חוסך עצמאי המפקיד לעצמו כספים, או עמית שכיר, שתשלומיו אל קופת הגמל ישולמו על ידי מעסיקו ע"פ חוק.

רווחי קופת הגמל נובעים מההשקעות המבוצעות על ידי מנהלי הקופה אשר בסוף כל חודש גובים דמי ניהול מהיתרה הקיימת.

 

קיימות צורות שונות של קופות גמל, הרלוונטיות לענייננו והן:

 

קופות גמל קלאסיות

קופות אליהן בוצעו הפקדות עד סוף שנת 2007. מטרתן של קופות אלו הייתה לאפשר הפקדה של כספים הוניים המיועדים למשיכה חד פעמית.

 

קופות גמל שנפתחו לאחר שנת 2008

קופות המיועדות אך ורק למטרת קצבה חודשית.

 

קופות גמל לפי תיקון 190

קופות המאפשרות משיכת כספים הצבורים לבני הגיל השלישי, כפי שיפורט בהמשך.

 

רקע מקדים

הצורך בתיקון 190

בעבר, קופות אלו היו אחד מאפיקי ההשקעה הנפוצים. עצמאים יכלו להפקיד אליהן כספים וליהנות מהטבות מס על ההפקדה, כאשר כעבור חמש עשרה שנה היה באפשרותם למשוך את הכספים תוך קבלת פטור ממס על רווחי הון. בשנת 2008 הוחלט במשרד האוצר כי ברצונם לעודד חסכון לקצבה ולא חיסכון הוני (אשר מטרתו לחסוך ולמשוך בבת אחת), ולכן בוטלה האפשרות להפקיד לקופת גמל הונית. דבר אשר כמובן גרם לביטול היתרון של קופת הגמל כמכשיר חיסכון המאפשר נזילות והטבות מס.

בשנת 2011 הוגשה הצעה לתיקון סעיף 9א לפקודת מס הכנסה אשר מטרתה בין היתר, הייתה להרחיב את הטבות המס הניתנות בעת משיכת כספים מקופת הגמל לבני הגיל השלישי, מה שנקרא לאחר מכן תיקון 190.

 

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה

התיקון, אשר נכנס לתוקף בשנת 2012, כאמור, מאפשר מתן הטבות בעת מתן קצבאות.

השינויים החשובים בו היו:

  • השארת כספי פיצויי פיטורים בקופת גמל, לאחר עזיבת עבודה או פרישה.
  • השארת כספים בקומת הגמל על ידי המוטבים במקרה פטירה של החבר.

המשמעות המעשית שלו היא, כי כאשר עוזבים את מקום העבודה, התיקון מאפשר לחוסך להשאיר את כספו בקופת הגמל ולפדות אותם בעת הצורך כסכום חד פעמי. מכאן, משמעות המונח נזילות, הכסף זמין לפדיה.

בנוסף, חוסכים הקרבים לגיל פרישה, יכולים להפקיד כספים פרטיים ופנויים לקופת גמל, להשקיע בשוק ההון באמצעות הפקדה חד פעמית, ליהנות מדמי ניהול נמוכים ושיעורי מס מופחתים בעת הפדיון וכל זה תוך כדי שמירה על נזילות מלאה של הכספים. זאת ועוד, התיקון רלוונטי גם לשכירים בעלי הכנסה גבוהה המחפשים פתרון לחיסכון פנסיוני ארוך טווח המאפשר הטבות מס.

 

חשיבות התיקון לאזרחים

התיקון הביא אפשרויות נוספות לחיסכון לאוכלוסייה מבוגרת הקרובה לגיל פרישה ומאפשר להם להשקיע את כסף במקומות שיאפשרו נזילות גם בסכומים גדולים, תוך עלויות נמוכות והטבות מס הן לחוסכים והן ליורשיהם. בנוסף, תיקון זה פותח מסלול הורשה פטור ממס, או פטור חלקית ממס, לפי הגיל בו נפטר החוסך.

 

קצת סדר, אז מה זה נותן לנו?

יתרונות מיסוי:

פטור ממס

החיסכון בקופת הגמל מאפשר פטור מלא ממס על רווחי הון. כאשר בכלי חיסכון אחרים קיימת החובה לשלם מס על רווחי הון בעת מכירה של ניירות ערך למשל. בקופת הגמל נהנים החוסכים מפטור מלא על אלו, דבר אשר כמובן מעלה את פוטנציאל הרווח של הכסף המושקע בקופה.

 

הטבות מס

את החיסון המבוסס על תיקון 190, ניתן למשוך בשתי דרכים: כקצבה חודשית או כמשיכה חד פעמית. במידה ויבחר להימשך כקצבה חודשית, ניתן לקבל פטור מלא ממס על רווחי הון, ובמידה וייבחר להימשך במשיכה חד פעמית ישלם החוסך מס מופחת.

 

מיסוי מופחת על הרווחים

גובה המס על הרווח עומד על 15% ערך נומינלי, במקום 25% מס ריאלי כמדווח בשוק. בדוברנו על סביבת אינפלציה של 0% מדובר בהטבת מס משמעותית.

 

יתרונות ניהול במסגרת קופת גמל:

 

מעבר בין מסלולי השקעה שונים ומכירה של ניירות ערך מתאגיד אחד וקנייה מתאגיד אחר –

ביצוע פעולות אלו שלא דרך הקופה מחייב בתשלומי מס על רווחי הון. בקופת הגמל אפשר לעבור בין מסלולי השקעה שונים ובין סוגים שונים של ניירות ערך וכל עוד פעולות אלו מבוצעות דרך הקופה, הן לא מחייבות בתשלום מס על רווחי הון.

 

דמי ניהול

קופות הגמל נהנות מדמי ניהול נמוכים יותר מאשר במוצרים פנסיונים אחרים.

 

שקיפות

קופות הגמל מאפשרות שקיפות מלאה על המתרחש בהן.

 

תכנון עזבון ומינוי מוטבים

החיסכון בקופת הגמל לפי תיקון 190, מאפשר את תכנון העיזבון ומינוי מוטבים. אם הולך החוסך לעולמו לפני גיל 75, יוכלו המוטבים ליהנות מפטור מלא על כל רווחי ההון שהצטברו בקופה, אם הוא הלך לעולמו לאחר גיל שבעים וחמש, יוכלו המוטבים להיכנס לנעליו של המוריש ולבחור האם למשוך את כספי החיסכון במשיכה חד פעמית ולשלם מס מופחת על רווחי ההון, בגובה של 15%, או להחליט לקבל את הכספים כקצבה ועם פטור מלא על רווחי ההון.

 

מסלולי השקעות מגוונים

קופות הגמל מציעות למשקיעים מסלולי השקעה מגוונים. בין היתר, מסלולים אלו מכילים מוצרים פנסיונים הכוללים נכסים אשר לא משווקים לקהל הרחב אלא רק לחברים בקופות הגמל.

 

הלוואה

לחוסכים בקופת הגמל יש אפשרות לקבל הלוואה לתקופה של עד שבע שנים בתנאים נוחים.

 

מי זכאי להטבות לפי תקנה 190?

ההטבות שנידונו לעיל רלוונטיות בשני המקרים הבאים:

  • על החוסך לעבור את גיל 60.
  • על החוסך לקבל קצבה חודשית מחיסכון פנסיוני החל מסכום של 4,525 ₪.

 

לסיכום, האם זה כדאי, ולמי?

חיסכון באמצעות תיקון 190 מתאים בעיקר לבעלי כספים פנויים הקרובים לגיל 60 אשר מעוניינים למצוא חלופה רווחית ונזילה להשקעה. בנוסף, תיקון זה פותח אפשרות לשכירים בעלי הכנסה גבוהה (מעל פעמיים השכר הממוצע במשק) אשר מעוניינים להפקיד לחיסכון הפנסיוני ארוך טווח המזכה בהטבות מס. התיקון מאפשר להם למשוך את הכספים באופן חד פעמי בדרך של היוון קצבה מוכרת, תוך ניצול הטבות מס לעמיתים. היכנסו לאתר שקוף וקבלו את כל המידע בנושא.

פיננסי

אולי יעניין אותך גם

מגני כבוד
כללי
מגיני הוקרה – למי זה מתאים?

מגיני הכבוד הוא מונח המשמש לתיאור אנשים המחויבים לשמור על ערכים ועקרונות מסוימים. ערכים אלה כוללים כנות, יושרה, אומץ ונאמנות. מגיני הכבוד הם אנשים שמוכנים

קרא עוד »