מכירת נכסים בחדלות פירעון

מכירת נכסים בחדלות פירעון היא הסוגיה הכי מטרידה בקרב החייבים, שמוכרחים לשתף פעולה עם כל החלטה שתינתן לגביהם ולגבי הרכוש שלהם. ועם זאת, כשמדובר בחילוץ מהבוץ וזירוז משמעותי של התהליך, ייתכן שרבים דווקא יעדיפו למכור כדי להתייצב ולהשתקם לחלוטין.

 

חוקיות האיזון בהליכי חדלות פירעון

הליך חדלות הפירעון שם לעצמו למטרה לשקם את המצב הכלכלי של החייבים, אבל באופן מאוזן בין זכויותיהם האישיות לבין זכויותיהם של הנושים. אם במסגרת התהליך מבחינים בית המשפט והנאמן ביכולת לאזן באופן מוצלח יותר בין שני הקצוות, הם לעתים יורו על מכירת נכסים בחדלות פירעון ששייכים לחייב.

 

מתי מחליטים על מכירת נכס?

ישנם מצבים שבהם החייב משלם כרגיל, אך בשלב מסוים מתברר שיכולותיו הכלכליות לא יספיקו לכסות לבדן את גובה התשלום כדי לקבל הפטר. במצבים אחרים שבהם לחייב יש נכס אחר, בית המשפט יאשר לממש אותו כחלק מהתוכנית. בשני המקרים, מכירת הנכסים מספקת מיצוי יעיל ומהיר יותר של ההליך: הנושים מקבלים את כספם מהר יותר ואילו החייב מקבל את ההפטר מוקדם יותר.

 

האם ניתן להימנע ממכירת נכסים בחדלות פירעון?

אם הנאמן ובית המשפט מאמינים שמכירת הנכס תניב יתרונות ותקדם את ההליכים, הם יורו על כך. יחד עם זאת, הגורמים המטפלים בתיק צריכים לוודא שהתועלת שמתקבלת מהמכירה, תהיה גבוהה יותר מהנזק שנגרם לחייב ולמשפחתו.

במקרים מאוד מסוימים, בית המשפט ידחה את האפשרות למימוש זכויות מקרקעין. הדבר קורה כאשר לחייב ישנן נסיבות חיים מיוחדות כמו מצב רפואי מסוים, מכירה שלא תניב רווח אטרקטיבי, הזדקקות למרחב המסוים מאחר והוא חיוני להתנהלות האישית (לדוגמה בית עם מפתחים גדולים באופן מיוחד שמאפשרים התניידות עם הליכון או כסא גלגלים).

 

רשימת הנכסים שניתן להורות על מכירתם:

נכסים ברשות החייב מתחילת הליך חדלות הפירעון

נכסים שנרכשו או ניתנו לחייב עד מתן ההפטר

כספי קופת גמל שהגיעו למועד תשלום הקצבה בהם

כספי תכנית חיסכון שטרם הגיעו למועד הפירעון

נכסי מיטלטלין

במצב שבו החייב מעניק נכס לקרוב במתנה או תמורת סכום נמוך משוויו – הנאמן בעל סמכות לבטל את ההענקה אם היא בוצעה בתקופת הליך חדלות הפירעון, או שהתקבלה עליה תמורה ששימשה לרכישת נכס נוסף.

 

האם החייב יכול לסרב למכירת הנכס שלו?

לבית המשפט והנאמן, שלהם כפוף החייב, ישנן סמכויות רבות שמאפשרות להם להפעיל שיקול דעת אישי לגבי מכירת נכסים בחדלות פירעון כתוצאה מחובות (אגב תוכלו למצוא כאן עורך דין מחיקת חובות אשר מומחית בתחום).

בנוסף, הם בעלי סמכות לאכוף את שיתוף הפעולה מצד החייב מאחר והוא מחויב לכך כבר עם תחילת ההליך וללא הסתייגויות מצידו. אם נקבע שיש צורך במכירת נכס והחייב לא מוסר אותו לידי הנאמן, הדבר מהווה עבירה. בנוסף, ניתן להורות על תפיסת נכסי חייבים גם במחיר של פריצה למקום והוצאת צו חיפוש.

אולי יעניין אותך גם

מגני כבוד
כללי
מגיני הוקרה – למי זה מתאים?

מגיני הכבוד הוא מונח המשמש לתיאור אנשים המחויבים לשמור על ערכים ועקרונות מסוימים. ערכים אלה כוללים כנות, יושרה, אומץ ונאמנות. מגיני הכבוד הם אנשים שמוכנים

קרא עוד »