מה ההבדל בין שוד לבין שוד בנסיבות מחמירות

שוד היא עבירה שהעונש בצדה עשוי להגיע עד ל- 20 שנות מאסר.

האופן שבו מבוצע השוד הוא בעל השפעה של ממש על העונש הצפוי לשודד, ובמקרים מסוימים אף יותר מאשר סכום הנכסים שנשדדו על ידו.

עיקר ההבחנה ביחס למעשי שוד שונים בשאלת חומרת השוד, מצוי בהבדלי ההגדרות שבין שוד רגיל לבין שוד בנסיבות מחמירות.

 

מהו שוד

שוד הוא נטילה של נכס מידיו של אדם על ידי הפעלת כוח או איום בהפעלת כוח. השוד היא עבירה אשר השלמתה מתרחשת בעת שהנכס עובר לידיו של השודד מידי הנשדד. במקרה שבו פעולת השוד לא הושלמה והנכס לא עבר לידי השודד מסיבה מסוימת כגון מאבק או סירוב מצד הקורבן, תיוחס לנאשם עבירה של ניסיון שוד.

 

ההבדל בין שוד לשוד בנסיבות מחמירות

עבירות שוד מוסדרות בסעיפים 402, 403 ו- 404 לחוק העונשין. סעיף 402 לחוק כולל שתי חלופות הנוגעות לעבירת השוד, שהינן בעלות דרגות חומרה שונות. העבירה הקלה יותר היא עבירה של שוד הכוללת אלימות או איום באלימות. עבירה זו נושאת בצדה עונש של עד 14 שנות מאסר.

החלופה השנייה המנויה בסעיף 402 היא החמורה יותר. חלופה זו מתייחסת למצב שבו האיום באלימות או מעשה האלימות אשר היה בבסיס עבירת השוד, כלל שימוש בנשק חם או קר, בוצע בחבורה של שניים או יותר, או גרם לפציעת הקורבן. במקרה זה תיוחס לשודד עבירה של שוד בנסיבות מחמירות שהעונש בצדה הוא 20 שנות מאסר.

 

ההבדל בין עבירת השוד לעבירת גניבה

קיים דמיון מסוים בין עבירת השוד לעבירת הגניבה, בשל העובדה שבשתי העבירות קיים רכיב של נטילת רכוש מידיו של אדם אחר ולצמיתות. בעוד שעבירת השוד כוללת בתוכה במובלע את עבירת הגניבה, עבירת הגניבה שהינה עבירה קלה הרבה יותר, אינה כוללת אלמנט של הפעלת כוח או איום לשם נטילת הרכוש שלא כדין.

 

ההבדל בין עבירת השוד לעבירת נטילת נכס באיומים

אחת העבירות שיש בינה לבין עבירת השוד דמיון רב, היא העבירה של דרישת נכס באיומים. מקריאת שני הסעיפים, לא קל לערוך את ההבחנה ביניהם בהיבט הפרקטי, אולם מבחינה עונשית הפער בין שתי העבירות הוא מהותי. עבירת דרישת נכס באיומים נושאת בצדה עונש של 5 שנות מאסר או 10 שנות מאסר במקרה שמדובר בדרישה שנעשתה תוך שימוש בנשק חם או קר.

 

שוד – עבירה בעלת מספר דרגות חומרה

עבירת השוד נחשבת לעבירה חמורה אשר העונש בצדה עשוי להיות של מספר שנות מאסר בפועל. נקודת המפתח בהבחנה בין שתי רמות החומרה של עבירת השוד, היא האם נעשה בו שימוש בנשק, האם הוא גרם לפציעה או האם הוא בוצע בחבורה. ככל שהשוד כלל אחד או יותר ממרכיבים אלו, עשוי השודד לרצות עונש משמעותי במיוחד.

איש משפט

 

אולי יעניין אותך גם