האם נצטרך תרגום נוטריון לצוואה שנכתבה באמריקה?

עריכת צוואה אינה דבר של מה בכך. הצוואה צריכה להיכתב בניסוח ברור ולהיות מנוסחת נכון על מנת שתמומש ותקוים בהתאם לרצון המנוח. צוואה נוטריונית אינה זוכה לעליונות על פני צוואה רגילה הכתובה בכתב יד ונדירים המקרים שבהם אמינות הצוואה הנוטריונית מוטלת בספק מבחינת התוקף המשפטי של החותם, נסיבות ההחתמה וזהותו של המצווה. על צוואה והמדינה בה היא נכתבת נרחיב כעת.

 

אפשרויות שונות

כאשר המצווה לא שולט בשפה העברית או מתגורר בארצות הברית והוא מבקש לכתוב צוואה שתהיה בעלת תוקף במדינת ישראל ישנן מספר אפשרויות העומדות בפניו. ניתן לערוך את  הצוואה באנגלית יחד עם צירוף של תרגום נוטריוני שבוצע על ידי נוטריון אמריקאי בישראל יחד עם חתימת המבקש ואישור רשמי של הנוטריון.

ניתן גם לחלופין לערוך את  הצוואה בעברית ולכלול צירוף של תרגום הצוואה בעל פה על ידי הנוטריון למבקש בדיוק כפי שהיא כתובה מילה במילה. חשוב לנסח את הצוואה ואת התרגום בצורה תקינה, הן עבור עורך הצוואה והן עבור יורשיו, זאת על מנת למנוע מחלוקות העלולות לצוץ לאחר מותו של המצווה.

 

מימוש הצוואה

במקרים רבים יורשים בארץ ובחו"ל נתקלים בקושי לממש את הצוואה מכיוון שהם אינם יודעים מול מי עליהם לפעול. בית המשפט הישראלי מוסמך לדון בירושתו של מוריש שמקום מושבו הקבוע ביום מותו היה בישראל או של מוריש שהיו לו נכסים במדינת ישראל. נכסיו של מוריש ישראלי שמקום מושבו בארצות הברית יעברו בירושה לפי החוקים של מקום המושב.

 

דיני ארה"ב

כאשר למוריש היה נכס במדינת ישראל והוא איננו תושב בה וישנה צוואה לפי חוקי מדינות ארצות הברית, אזי החוק הקובע יהיה לפי דיני ארה"ב שקובעים שהדין החל לפי מקום הימצאות של נכס המקרקעין. לא ניתן למכור ולקבל זכויות או כספים במדינת ישראל בהורשה ללא רישום של זכויות הירושה של היורש על פי חוק הירושה או בהתאם לצוואה.

על מנת לרשת נכס בישראל על ידי תושב ארה"ב, חשוב לפנות לעו"ד ישראלי הבקיא, הן בחוק הישראלי והן בחוקים של מדינות ארה"ב.

 

משפט בינלאומי

כאשר מגישים בישראל בקשה לצו קיום צוואה שנערכה בארצות הברית יש להגיש גם חוות דעת על הדין של המדינה הספציפית בה נעשתה הצוואה. בחוות הדעת יש להשיב על לשאלה מה קובעת אותה מדינה ביחס לצורה ותוכן הצוואה כמו גם, מה קובעת אותה מדינה לגבי הרכוש שהמצווה השאיר בישראל.

המשפט הבינלאומי הפרטי קובע כי הקביעה איזה חוק יחול ייעשה בהתאם למקום ההימצאות של  הנכס. כך, על נכס שנמצא בישראל יחול החוק הישראלי, ואילו על נכס הנמצא במדינה בארצות הברית יחול החוק המקומי.

 

סיכום צוואה מארצות הברית

לסיכום הנושא, כאשר המצווה מתגורר בארצות הברית והוא מבקש לכתוב צוואה שתהיה בעלת תוקף במדינת ישראל עליו לערוך את  הצוואה באנגלית ולצרף תרגום נוטריוני יחד עם חתימת המבקש ואישור רשמי של הנוטריון. בגלל המורכבות של מימוש צוואה שכזו חשוב לקבל ליווי משפטי מקצועי של עורך דין המומחה הן לדין כאן בארץ והן לדני ארה"ב.

איש קורא

 

אולי יעניין אותך גם